новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1959-05-04 80 г. български ПТТ.
перф. 10 3/4;
Mi#1104
Sc#1044
LC#1153
руски освободителни войски възстановяват телеграфна линия 1877 г.
тираж 300 000
Mi#1105
Sc#1045
LC#1154
първата българска пощенска кола
тираж 300 000
Mi#1106
Sc#1046
LC#1155
първата българска пощенска марка
тираж 200 000
Mi#1107
Sc#1047
LC#1156
първият български пощенски автомобил
тираж 200 000
Mi#1108
Sc#1048
LC#1157
радиорелейният център в София
тираж 150 000
Mi#1109
Sc#1049
LC#1158
схватка с полицията по време на стачката на железничари и пощенци през 1919 г
тираж 100 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018