новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2017-12-14 100 години от полета на Ямболския цепелин (L59)
формат 101 x 101 mm; перф. 13 1/4 : 13; художник Emilian Stankev
LC#5336
65st блок на хартия с лепило - Ямболския цепелин (L59), карта на полета, Паул фон Летов-Форбек
тираж 1 800
LC#5336
65st блок на хартия УВ нишки - Ямболския цепелин (L59), карта на полета, Паул фон Летов-Форбек
тираж 1 800
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 29.48 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018