новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2017-10-21 Врабчета
формат 28,5 x 39 mm; перф. 13; листа 10 x 5; художник Viktor Paunov
LC#5324
65st. Испанско врабче
тираж 16 000
LC#5325
1lv Полско врабче
тираж 16 000
LC#5326
1,50lv Домашно врабче
тираж 16 000
LC#5327
2lv Скално врабче
тираж 6 500
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 6.90 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
5,15 lvВрабчета малък лист 6.90 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 2 800
5,15 lvВрабчета малък лист номериранn.a. MNHn.a. used
тираж 1 200
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018