новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2017-02-28 Китайска Нова година – година на Огнения петел
формат 80x85 mm; перф. imperf; художник Apostol Apostolov
LC#5291
65st. Златния храм в Кунмин попитай
за чиста
тираж 1 850
65st. Златния храм в Кунмин хартия с УВ нишки попитай
за чиста
тираж 1 250
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) n.a. MNH n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018