новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1979-11-30 XXII Олимпийски игри Москва 1980 III, блок.
перф. 13;
Mi#BLOCK98
Sc#2642
LC#2908
тираж 60 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 8.04 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
Mi#BLOCK98
Sc#2642
LC#2908
0 st.лист от 6 блока 107.20 лв.
купи
чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023