новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1953-04-25 70 години от смъртта на К. Маркс.
формат 31x21,5 mm; перф. L 10 3/4; листа 10x10; художник St. Sotirov
Mi#853
Sc#807
LC#895
16st. Основоположникът на научния комунизъм и неговият труд "Капиталът"
тираж 150 000
Mi#854
Sc#808
LC#896
44st. Основоположникът на научния комунизъм и неговият труд "Капиталът"
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 0.75 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023