новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1947-12-08 50 г. Народен театър.
формат 23,5x34 mm; перф. L 11 3/4; листа 10x5; художник Al. Jendov, St. Kunchev, Al. Poplilov, J. Barov
Mi#618
Sc#596
LC#678
50st. Гено Киров, Осип в “Ревизор” от Гогол
тираж 500 000
Mi#619
Sc#597
LC#679
1lv. Златина Недева, Сафо в “Сафо” от Грилпарцер
тираж 500 000
Mi#620
Sc#598
LC#680
2lv. Иван Попов, Градоначалникът в “Ревизор” от Гогол
тираж 500 000
Mi#621
Sc#599
LC#681
3lv. Атанас Кирчев, Дяволът в “Дяволът” от Молнар
тираж 500 000
Mi#622
Sc#600
LC#682
4lv. Елена Снежина в "Сираче без зестра" от Островски
тираж 500 000
Mi#623
Sc#601
LC#683
5lv. Стоян Бъчваров, Карвбек в “Щурец край огнището” от Дикенс
тираж 500 000
Mi#624
Sc#B22
LC#684
14lv. Христо Ганчев, Подкальосин в “Женитба” от Гогол
тираж 300 000
Mi#625
Sc#B23
LC#685
16lv. Адриана Будевска, Далила в “Далила” от Мусаков
тираж 300 000
Mi#626
Sc#B24
LC#686
22lv. Васил Кирков, Хлестаков в “Ревизор” от Гогол
тираж 300 000
Mi#627
Sc#B25
LC#687
35lv. Сава Огнянов, Наполеон в “Мадам Санжен” от Сарду
тираж 300 000
Mi#628
Sc#B26
LC#688
50lv. Кръстьо Сарафов, Фамусов в “От ума си тегли” от Грибоедов
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (11) 1.34 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023