новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1960-04-26 50 г. Международен ден на жената.
перф. 10 3/4;
Mi#1154
Sc#1095
LC#1213
Вела Благоева
тираж 100 000
Mi#1155
Sc#1096
LC#1214
Ана Маймункова
тираж 100 000
Mi#1156
Sc#1097
LC#1215
Вела Пискова
тираж 100 000
Mi#1157
Sc#1098
LC#1216
Роза Люксембург
тираж 100 000
Mi#1158
Sc#1099
LC#1217
Клара Цеткин
тираж 100 000
Mi#1159
Sc#1100
LC#1218
Надежда Крупская
тираж 100 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023