новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2008-02-29 130 г. от Освобождението
Mi#4839
Sc#4466
LC#4820
тираж 20 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 1.07 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
Mi#4839
LC#4820C
0 st.130 г. от Освобождението нулев лист 6.70 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 1 000формат 170x43,перф. imperf,

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023