новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1956-11-16 100 г. Български театър.
формат 31x21,5 mm; перф. C13; листа 10x10; художник T. Zahariev, D. Krastev
Mi#1005
Sc#948
LC#1037
16st. Народният театър
тираж 500 000
Mi#1006
Sc#949
LC#1038
44st. Добри Войников и Сава Доброплодни, създатели на българския театър
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 0.27 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023