новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1979-05-08 100 г. български съобщения
Mi#2770
Sc#2579
LC#2832
гълъб и самолет
тираж 2 000 000
Mi#2771
Sc#2580
LC#2833
стар и модерен телефонен апарат
тираж 1 000 000
Mi#2772
Sc#2581
LC#2834
морзов апарат и телетип
тираж 500 000
Mi#2773
Sc#2582
LC#2835
стар и модерен радиопредавател
тираж 500 000
Mi#2774
Sc#2583
LC#2836
Телевизионната кула в София и далекосъобщителен спътник “Молния”
тираж 210 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (5) 1.07 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023