новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1989-04-28 СФИ „България '89". Банска школа.
Mi#3751A
Sc#3407
LC#3769
“Св. Йоан Предтеча” на Тома Вишанов
тираж 370 000
Mi#3752A
Sc#3408
LC#3770
“Богородица Пътеводителка” на Тома Вишанов
тираж 370 000
Mi#3753A
Sc#3409
LC#3771
“Архангел Михаил” на Димитър Молеров
тираж 370 000
Mi#3754A
Sc#3410
LC#3772
“Св. Димитър” на Иван Терзиев
тираж 370 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023