новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2010-10-28 Панди
формат 32.5 x 43 mm; перф. 13; листа 1 set; художник Hristo Alexiev
Mi#BLOCK334
LC#4949
lv. Голяма панда , червена панда
тираж 17 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 6.03 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
0 st.Панди нулев блок черенn.a. MNHn.a. used
тираж 1000перф. 13,
0 st.Панди нулев блок кафявn.a. MNHn.a. used
тираж 1000перф. 13,

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023