новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1994-11-24 Икони.
Mi#4130
Sc#3837
LC#4142
“Христос Пантократор” ХV в.
тираж 300 000
Mi#4131
Sc#3838
LC#4143
“Възкресение Лазарево” ХVI в.
тираж 300 000
Mi#4132
Sc#3839
LC#4144
“Разпятие Христово” ХV - ХVI в.
тираж 300 000
Mi#4133
Sc#3840
LC#4145
“Св. Архангел Михаил” ХIХ в.
тираж 300 000
Mi#4134
Sc#3841
LC#4146
“Св. св. Кирил и Методий” ХIХ в.
тираж 300 000
Mi#4135
Sc#3842
LC#4147
“Богородица на трон” ХIХ в.
тираж 120 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023