новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1988-09-26 Мечки.
перф. 12 1/2;
Mi#3703
Sc#3370
LC#3726
кафява мечка
тираж 2 000 000
Mi#3704
Sc#3371
LC#3727
бяла мечка
тираж 1 750 000
Mi#3705
Sc#3372
LC#3728
бърнеста мечка
тираж 1 500 000
Mi#3706
Sc#3373
LC#3729
малайска мечка
тираж 1 250 000
Mi#3707
Sc#3374
LC#3730
хималайска мечка
тираж 1 000 000
Mi#3708
Sc#3375
LC#3731
очилата мечка
тираж 250 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
Мечки малък лист 2.41 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 220 000

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023