новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1976-10-14 Редки дървета и храсти.
перф. 13;
Mi#2540
Sc#2369
LC#2601
1st. конски кестен
тираж 2 000 000
Mi#2541
Sc#2370
LC#2602
2st. храстовиден очиболец
тираж 1 500 000
Mi#2542
Sc#2371
LC#2603
5st. джел
тираж 500 000
Mi#2543
Sc#2372
LC#2604
8st. тис
тираж 500 000
Mi#2544
Sc#2373
LC#2605
13st. бясно дърво
тираж 500 000
Mi#2545
Sc#2374
LC#2606
23st. див рожков
тираж 305 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 1.07 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023