новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2015-11-30 Коледа 2015
формат 39x28,8 mm; перф. 13; листа 5x10; художник Nikolay Cachev
Mi#5246
LC#5228
1lv коледна украса
тираж 50 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 1.74 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5228
lvПърводневен плик -Коледа 2015n.a. MNH 2.81 лв.
купи
с печат

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023