новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2013-11-22 Коледа 2013
формат 45x25 mm; художник Nenko Atanasov
Mi#5125
LC#5109
65st. коледари
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 1.27 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5109
lvПърводневен плик - Коледа 2013n.a. MNH 2.14 лв.
купи
с печат

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023