новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2011-04-28 Европа 2011 - година на гората
формат 29x54 mm; перф. 13; листа 4; художник Victor Paunov
Mi#4989A
LC#4971
65st. гора и сърна
тираж 32 000
Mi#4990A
LC#4972
1.50lv. Scolopax rusticola
тираж 32 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 5.36 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
lv.Европа 2011 - година на гората листа 21.44 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 8 000

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023