новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2009-04-28 Европа - астрономия блок
формат 25x35 - stamp mm; перф. 13 : 13 1/4; художник Rosen Toshev
Mi#BLOCK315
LC#4891/92
4.20lv. NGC 4038
тираж 50 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 9.38 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
0 st.Европа - астрономия блок нулевn.a. MNHn.a. used
тираж 1 000перф. imperf,

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023