новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1947-01-31 Червен кръст II изд.
перф. C 11 3/4; листа 10x10; художник B. Angelushev
Mi#582
Sc#553
LC#634
2lv.
тираж 500 000
Mi#583
Sc#554
LC#635
4lv.
тираж 500 000
Mi#584
Sc#555
LC#636
10lv.
тираж 500 000
Mi#585
Sc#556
LC#637
20lv.
тираж 150 000
Mi#586
Sc#557
LC#638
30lv.
тираж 150 000
Mi#587
Sc#558
LC#639
35lv.
тираж 150 000
Mi#588
Sc#559
LC#640
50lv.
тираж 150 000
Mi#589
Sc#560
LC#641
100lv.
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (8) 1.07 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023