новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1921-12-30 Джеймс Дейвид Баучьр.
перф. 12;
Mi#167
Sc#171
LC#177
Баучър (кореспондент на английския в. "Таймс" в България) в шопска носия
тираж 2 000 400
Mi#168
Sc#172
LC#178
Баучър (кореспондент на английския в. "Таймс" в България) в шопска носия
тираж 2 000 400
Mi#169
Sc#173
LC#179
портрет на Баучър
тираж 2 000 400
Mi#170
Sc#174
LC#180
портрет на Баучър
тираж 2 000 400
Mi#171
Sc#175
LC#181
портрет на Баучър
тираж 2 000 400
Mi#172
Sc#176
LC#182
Рилският манастир, където е гробът на Баучър
тираж 2 000 400
Mi#173
Sc#177
LC#183
Рилският манастир, където е гробът на Баучър
тираж 2 000 400
Mi#174
Sc#178
LC#184
Рилският манастир, където е гробът на Баучър
тираж 1 000 400
Mi#175
Sc#179
LC#185
Рилският манастир, където е гробът на Баучър
тираж 400 400
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (9) 4.02 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023