новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1925-03-01 Редовни.
Mi#186
Sc#191
LC#194
елементи от държавния герб
тираж 4 960 000
Mi#187
Sc#192
LC#195
елементи от държавния герб
тираж 4 890 000
Mi#188
Sc#193
LC#196
елементи от държавния герб
тираж 4 890 000
Mi#189
Sc#194
LC#197
елементи от държавния герб
тираж 4 996 000
Mi#195
Sc#198
LC#198
църквата "Св. Неделя" в София след атентата през 1925 г.
тираж 2 600 000
Mi#190
Sc#195
LC#199
цар Борис III
тираж 5 020 000
Mi#191
Sc#199
LC#200
цар Борис III
тираж 2 000 000
Mi#193X
Sc#199A
LC#201
цар Борис III
тираж 2 000 000
Mi#193Y
LC#202
цар Борис III
тираж 2 000 000
Mi#194X
Sc#201
LC#203
цар Борис III
тираж 2 000 000
Mi#194Y
LC#204
цар Борис III 62.18 лв.
купи
чиста
тираж 2 000 000
Mi#190
Sc#196
LC#205
Храм паметник "Ал. Невски" в София
тираж 14 536 300
Mi#191
Sc#197
LC#206
"Жътварки", картина на Ив. Ангелов
тираж 8 200 000
Mi#199
Sc#202
LC#207
лъвът от българския герб и емблемата на българските пощи n.a. MNH
тираж 6 600 000
Mi#200
Sc#203
LC#208
лъвът от българския герб и емблемата на българските пощи n.a. MNH
тираж 300 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (15) 93.80 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023