новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1989-12-26 Редовни - Котки.
Mi#3808
Sc#3510
LC#3825
европейска котка
тираж 6 700 000
Mi#3809
Sc#3511
LC#3826
персийска котка
тираж 6 700 000
Mi#3810
Sc#3512
LC#3827
европейска котка
тираж 6 700 000
Mi#3811
Sc#3513
LC#3828
персийска котка
тираж 6 700 000
Mi#3812
Sc#3514
LC#3829
персийска котка
тираж 6 700 000
Mi#3813
Sc#3515
LC#3830
сиамска котка
тираж 5 700 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023