новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1957-09-16 Седмица на гората.
формат 21,5x30,5 mm; перф. C 13; листа 10x10; художник V. Stoikov, V. Barakov
Mi#1035
Sc#977
LC#1067
2st.
тираж 5 000 000
Mi#1036
Sc#978
LC#1068
12st.
тираж 3 000 000
Mi#1037
Sc#979
LC#1069
16st.
тираж 2 000 000
Mi#1038
Sc#980
LC#1070
44st.
тираж 1 000 000
Mi#1039
Sc#981
LC#1071
80st.
тираж 500 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (5) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019