новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1995-11-20 Минерали
Mi#4190
Sc#3896
LC#4201
ахат
тираж 600 000
Mi#4191
Sc#3897
LC#4202
сфалерит
тираж 600 000
Mi#4192
Sc#3898
LC#4203
калцит
тираж 600 000
Mi#4193
Sc#3899
LC#4204
кварц
тираж 600 000
Mi#4194
Sc#3900
LC#4205
пироморфит
тираж 600 000
Mi#4195
Sc#3901
LC#4206
алмандин
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019