новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2014-05-12 Екология - 2014
формат 86x100 mm; перф. 13 1/4 : 13; художник Todor Angeliev
Mi#BLOCK387
LC#5139
1lv старият бряст в Сливен европейско дърво на годината 2014
тираж 11 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#5139
lvПърводневен плик -Екология - 2014n.a. MNH 2.81 лв.
купи
с печат

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023