новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2008-07-21 Природен парк "Странджа"
формат 103x78 mm; перф. 13 1/4 : 13; художник Zdravko Stoianov
Mi#BLOCK303
LC#4842
тираж 16 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 4.02 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#4842C
0 lv.Природен парк "Странджа" / сувенирен блокпопитай
за чиста
n.a. used
тираж 1000перф. 13 1/4 : 13,

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023