новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1976-10-04 Земенска църква.
Mi#2529
Sc#2361
LC#2593
2st. “Св. Теодор Стратилат”
тираж 2 000 000
Mi#2530
Sc#2362
LC#2594
3st. “Св. Апостол Павел”
тираж 1 000 000
Mi#2531
Sc#2363
LC#2595
5st. “Св. Йоаким”
тираж 800 000
Mi#2532
Sc#2364
LC#2596
13st. “Св. Мелхиседек”
тираж 500 000
Mi#2533
Sc#2365
LC#2597
19st. “Св. Порфирий”
тираж 500 000
Mi#2534
Sc#2366
LC#2598
28st. “Ктиторката Доя”
тираж 250 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 1.34 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023