новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1989-12-08 Въздушни спортове
перф. 13;
Mi#3801
Sc#3503
LC#3818
безмоторно летене
тираж 2 100 000
Mi#3802
Sc#3504
LC#3819
делтапланеризъм
тираж 1 700 000
Mi#3803
Sc#3505
LC#3820
парашутизъм
тираж 1 300 000
Mi#3804
Sc#3506
LC#3821
парашутизъм, групов скок
тираж 220 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 0.67 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023