новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1959-07-03 Петилетка в съкратени срокове
перф. 13;
Mi#1187
Sc#1077
LC#1168
детска градина
тираж 8 180 000
Mi#1234
Sc#1077A
LC#1169
тираж 5 400 000
Mi#1145
Sc#1078
LC#1170
памукоберачка
тираж 5 000 000
Mi#1235
Sc#1079
LC#1171
доячка
тираж 5 000 000
Mi#1146
Sc#1080
LC#1172
тютюнонизачка
тираж 13 000 000
Mi#1188
Sc#1081
LC#1173
тъкачка
тираж 3 040 000
Mi#1189
Sc#1082
LC#1174
промишлени предприятия в Димитровград
тираж 36 440 000
Mi#1147
Sc#1083
LC#1175
жътва с комбайн
тираж 5 000 000
Mi#1190
Sc#1084
LC#1176
електромонтьор на далекопровод
тираж 3 270 000
Mi#1148
Sc#1085
LC#1177
изкуствено опрашване на слънчоглед
тираж 6 000 000
Mi#1149
Sc#1086
LC#1178
язовир “Студен кладенец”
тираж 2 500 000
Mi#1191
Sc#1087
LC#1179
миньор
тираж 5 080 000
Mi#1150
Sc#1088
LC#1180
стоманолеяр
тираж 3 000 000
Mi#1192
Sc#1089
LC#1181
гроздоберачка
тираж 3 160 000
Mi#1151
Sc#1090
LC#1182
работник и селянин със зъбно колело и житен сноп
тираж 7 280 000
Mi#1236
Sc#1090A
LC#1183
тежко машиностроене
тираж 840 000
Mi#1193
Sc#1091
LC#1184
тираж 1 510 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (17) 6.70 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
N 1182 неперфорирана двойка n.a. MNHn.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021