новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1979-08-07 Българска икона 1Х-Х1Х в.
перф. 12 1/4;
Mi#2807
Sc#2615
LC#2877
“Богородица Умиление”, Несебър ХIV в.
тираж 800 010
Mi#2808
Sc#2616
LC#2878
“Богородица Пътеводителка”, Несебър ХVI в.
тираж 800 010
Mi#2809
Sc#2617
LC#2879
“Богородица пътеводителка”, Созопол ХVI в.
тираж 800 010
Mi#2810
Sc#2618
LC#2880
“Богородица пътеводителка”, Созопол ХVI в.
тираж 800 010
Mi#2811
Sc#2619
LC#2881
“Богородица пътеводителка”, Самоков ХIХ в.
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (5) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023