новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1977-05-10 Българска икона 1Х-Х1Х в.
перф. 13;
Mi#2577
Sc#2411
LC#2650
“Св. Никола с жития” XIII в., Несебър
тираж 2 000 010
Mi#2578
Sc#2412
LC#2651
“Старозаветна Троица” XVI в., София
тираж 1 000 020
Mi#2579
Sc#2413
LC#2652
“Царски двери” XVI-XVII в., Велико Търново
тираж 1 000 020
Mi#2580
Sc#2414
LC#2653
“Дейсис” XVII в., Несебър
тираж 800 010
Mi#2581
Sc#2415
LC#2654
“Св. Никола” XVIII в., Елена
тираж 500 010
Mi#2582
Sc#2416
LC#2655
“Въведение Богородично” XVIII в., Рилски манастир
тираж 500 010
Mi#2583
Sc#2417
LC#2656
“Богородица с дете” XIX в., Варна
тираж 500 010
Mi#2584
Sc#2418
LC#2657
“Св. Димитър на кон” XIX в., Провадия
тираж 290 010
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (8) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023