новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1938-02-25 Стопанска пропаганда.
перф. 13;
Mi#320
Sc#316
LC#338
жътвари
тираж 2 500 000
Mi#321
Sc#317
LC#339
жътвари
тираж 2 500 000
Mi#322
Sc#318
LC#340
слънчоглед
тираж 2 500 000
Mi#323
Sc#319
LC#341
слънчоглед
тираж 2 500 000
Mi#324
Sc#320
LC#342
житни класове
тираж 1 000 000
Mi#325
Sc#321
LC#343
житни класове
тираж 1 000 000
Mi#326
Sc#322
LC#344
кокошки, яйца
тираж 1 000 000
Mi#327
Sc#323
LC#345
кокошки, яйца
тираж 1 000 000
Mi#328
Sc#324
LC#346
грозде
тираж 1 500 000
Mi#329
Sc#325
LC#347
грозде
тираж 1 500 000
Mi#330
Sc#326
LC#348
маслодайна роза и съд за розово масло
тираж 1 000 000
Mi#331
Sc#327
LC#349
маслодайна роза и съд за розово масло
тираж 1 000 000
Mi#332
Sc#328
LC#350
ягоди
тираж 250 000
Mi#333
Sc#329
LC#351
ягоди
тираж 250 000
Mi#334
Sc#330
LC#352
гроздоберачка (алегория)
тираж 500 000
Mi#335
Sc#331
LC#353
гроздоберачка (алегория)
тираж 500 000
Mi#336
Sc#332
LC#354
маслодайна роза
тираж 250 000
Mi#337
Sc#333
LC#355
маслодайна роза
тираж 250 000
Mi#338
Sc#334
LC#356
тютюн
тираж 100 000
Mi#339
Sc#335
LC#357
тютюн
тираж 100 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (20) 8.04 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
N 344 точка на крилотоn.a. MNHn.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023