новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1962-01-01 Надпечатки
Mi#1282
Sc#1192
LC#1332
тираж 0
Mi#1283
Sc#1193
LC#1333
тираж 0
Mi#1284
Sc#1194
LC#1334
тираж 0
Mi#1285
Sc#1195
LC#1335
тираж 0
Mi#1286I
Sc#1196
LC#1336
тираж 0
Mi#1286II
LC#1337
тираж 0
Mi#1287A
Sc#1197
LC#1338
тираж 0
Mi#1287B
LC#1339
тираж 0
Mi#1288
Sc#1198
LC#1340
тираж 0
Mi#1289
Sc#1199
LC#1341
тираж 0
Mi#1290
Sc#1200
LC#1342
тираж 0
Mi#1291
Sc#1201
LC#1343
тираж 0
Mi#1292
Sc#1202
LC#1344
тираж 0
Mi#1293
Sc#1203
LC#1345
тираж 0
Mi#1294
Sc#1204
LC#1346
тираж 0
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (15) 13.40 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2021