новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1966-09-29 Космически полети.
Mi#1647
Sc#1521
LC#1708
Ю. А. Гагарин, “Восток”
тираж 3 050 000
Mi#1648
Sc#1522
LC#1709
Г. С. Титов, “Восток 2”
тираж 3 050 000
Mi#1649
Sc#1523
LC#1710
А. Г. Николаев и П. Р. Попович, “Восток 3” и “Восток 4”
тираж 1 550 000
Mi#1650
Sc#1524
LC#1711
В. Ф. Биковски и В. В. Николаева Терешкова, “Восток 5” и “Восток 6"
тираж 550 000
Mi#1651
Sc#1525
LC#1712
В. М. Комаров, К. П. Феоктистов и Б. Б. Егоров, “Восход”
тираж 450 000
Mi#1652
Sc#1526
LC#1713
П. И. Беляев и А. А. Леонов, “Восход 2”
тираж 250 000
Mi#1653
Sc#B29
LC#1714
Ю. А. Гагарин, В. В. Николаева Терешкова и А. А. Леонов
тираж 250 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (7) 1.34 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023