новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1984-11-22 Телевизионни кули.
перф. 13;
Mi#3309
Sc#3014
LC#3351
телевизионна и ултракъсовълнова станция на вр. Снежанка, Родопите
тираж 800 000
Mi#3310
Sc#3015
LC#3352
телевизионна и ултракъсовълнова станция на вр. Орелек, Пирин
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 1.47 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used

ИЗБЕРЕТЕ ДЪРЖАВА

ИЗБЕРЕТЕ ЕЗИК

ИЗБЕРЕТЕ ГОДИНА
bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2023