новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2012-04-07 XX антарктическа експедиция блок
формат 100x88 mm; перф. imperf; художник Stefan Gruev
Mi#BLOCK355
LC#5020
65st. пингвин, тюлен
тираж 5 100
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 40.20 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
0 st.XX антарктическа експедиция черен нулев блок 2.01 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 1000перф. imperf,
0 st.XX антарктическа експедиция син нулев блок 2.01 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 1000перф. imperf,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020