новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1962-07-07 XV шахматна олимпиада, перфорирани.
перф. 10 3/4;
Mi#1324
Sc#1225
LC#1381
тираж 1 150 000
Mi#1325
Sc#1226
LC#1382
тираж 1 150 000
Mi#1326
Sc#1227
LC#1383
тираж 1 150 000
Mi#1327
Sc#1228
LC#1384
тираж 150 000
Mi#1328
Sc#1229
LC#1385
тираж 150 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (5) 2.01 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020