новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1984-02-29 XIV зимни олимпийски игри Сараево '84.
Mi#3247
LC#3290
зимни олимпийски спортове
тираж 40 002
Mi#3248
LC#3291
зимни олимпийски спортове
тираж 40 002
Mi#3249
LC#3292
зимни олимпийски спортове
тираж 40 002
Mi#3250
LC#3293
зимни олимпийски спортове
тираж 40 002
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 5.36 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020