новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1987-08-05 XIII св. първенство по худ. гимнасгика.
Mi#3588
Sc#3252
LC#3614
Мария Гигова
тираж 1 900 000
Mi#3589
Sc#3252A
LC#3615
Илиана Раева
тираж 1 900 000
Mi#3590
Sc#3252B
LC#3616
Анелия Раленкова
тираж 1 400 000
Mi#3591
Sc#3252C
LC#3617
Диляна Георгиева
тираж 1 000 000
Mi#3592
Sc#3252D
LC#3618
Лилия Игнатова
тираж 1 100 000
Mi#3593
Sc#3252E
LC#3619
Бианка Панова
тираж 220 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (6) 1.61 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019