новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1962-09-24 XIII конгрес по астронавтика.
перф. 10 3/4;
Mi#1347
Sc#C92
LC#1404
Константин Циолковски и паметникът в чест на съветските победи в усвояването на Космоса, Москва
тираж 150 000
Mi#1348
Sc#C93
LC#1405
космическа ракета около Земята и Луната
тираж 400 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) 2.68 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
LC#1404/05
Първодневен плик , номериран, червен печат, XIII конгрес по астронавтикаn.a. MNHn.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2019