новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1979-10-25 XIII Олимп, зимни игри Лейк Плесид 1980.
перф. 13;
Mi#2824
Sc#2627
LC#2892
тираж 1 000 000
Mi#2825
Sc#2628
LC#2893
тираж 800 000
Mi#2826
Sc#2629
LC#2894
тираж 800 000
Mi#2827
Sc#2630
LC#2895
тираж 250 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 1.34 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020