новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1976-06-05 XII конгрес на СБФ, блок.
Mi#BLOCK65
Sc#2349
LC#2561
тираж 80 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 0.80 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
50 st.XII конгрес на СБФ, блок на картонпопитай
за чиста
0.00 лв.
купи
с печат
тираж 3 000перф. imperf,
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020