новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1962-11-01 VIII конгресна БКП.
перф. 11 1/2;
Mi#1351
Sc#1246
LC#1406
механизирано селско стопанство
тираж 500 000
Mi#1352
Sc#1247
LC#1407
модерен транспорт
тираж 500 000
Mi#1353
Sc#1248
LC#1408
тежко машиностроене
тираж 500 000
Mi#1354
Sc#1249
LC#1409
Димитър Благоев и Георги Димитров патрони на БКП, партийното знаме
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (4) 0.54 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020