новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1936-08-13 IV конгрес на славянските географи и етнографи
перф. 11 1/2;
Mi#304
Sc#301
LC#325
метеорологичната станция на вр. Мусала
тираж 200 000
Mi#305
Sc#302
LC#326
гроздоберачка
тираж 200 000
Mi#306
Sc#303
LC#327
Несебър
тираж 100 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (3) 4.69 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020