новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1969-04-15 90 г. български пощи.
перф. 10 3/4;
Mi#1900
Sc#1755
LC#1952
символи на пощите и далекосъобщенията
тираж 2 000 000
Mi#1901
Sc#1756
LC#1953
първата българска пощенска марка от 5 сантима и първата марка “Народна република България” (613)
тираж 187 000
Mi#1902
Sc#1757
LC#1954
стачката на железничари и пощенци от 1919 г.
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (3) 0.54 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020