новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2017-10-11 80 години от рождението на проф. Димитър Трендафилов
формат 25 x 35 mm; перф. 13 : 13 1/4; художник Nenko Atanasov
LC#5323
65st. Димитър Трендафилов
тираж 7 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (1) 0.87 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used


Вариации, куриози, пликове
1,30 lvДимитър Трендафилов малък лист 1.74 лв.
купи
чиста
n.a. used
тираж 2 000
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020