новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
2018-07-20 80 години Съюз на българските филателисти - 2 блока
формат 155 x 96 mm; перф. 13 : 13 1/4; художник Todor Angeliev
LC#5358
65st шарж на България, хартия с УВ нишка
тираж 1 800
LC#5358
65st шарж на България, хартия с лепило
тираж 1 800
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (2) попитай
за чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020