новоцензурни
печати
антарктическа
поща
приятеликонтактпроверка
поръчки
съветикошница
and or
        
1957-03-08 8 март - Международен ден на жената.
формат 31x21,5 mm; перф. L 10 3/4; листа 10x10; художник B. Angelushev
Mi#1016
Sc#960
LC#1050
12st
тираж 400 000
Mi#1017
Sc#961
LC#1051
16st
тираж 400 000
Mi#1018
Sc#962
LC#1052
44st
тираж 200 000
* LC# - Каталог на СП "Българска филателия и нумизматика"
   Mi# - MICHEL Briefmarken Kataloge
   Sc# - Scott Postage Stamp Catalog

Пълна серия (3) 0.40 лв.
купи цялата
серия чиста
n.a. used
SELECT COUNTRY

SELECT LANGUGE

SELECT YEARS bulgaria

1879-1888

1889-1898

1899-1908

1909-1918

1919-1928

1929-1938

1939-1948

1949-1958

1959-1968

1969-1978

1979-1988

1989-1998

1999-2008

2009-2018

2019-2020